Engagemanget

Engagemanget

Ett initativ för Sveriges föreningar

Vad är Engage­manget?

Engagemanget är en nationell förening som främjar ideell verksamhet genom nätverkande och digitala tjänster.

Vi jobbar för att förenkla, effektivisera, och organisera föreningslivet i Sverige.

Vi arrangerar även olika event med fokus på kultur och samverkan.

#vision

En förening för ideell ambition

Det finns många sätt att stödja ideella projekt. Utöver pengar behövs även kunskap, material, lokaler, tid och ork, samt andra tillgångar som kan hjälpa olika mål att uppnås.

Med ett nätverk fullt av drivna och engagerande personer, föreningar, organisationer, företag och kommuner, så är det lättare att förverkliga idéer och genomföra förändringar.

Vår ambition är att förenkla saker för både initiativtagare och volontärer samt sponsorer. Vi vill föra samman alla olika parter och underlätta för ökad kontakt och samverkan.

Engagemanget är skillnaden mellan att vara en i mängden, och att vara en i mängden.

#projekt

En förening för kreativ infra­struktur

Engagemanget karaktäriseras till stor del av både idérikedom och skaparkraft, men har även fokus på stabilitet och hållbarhet. Vårt mål är att kunna förena kreativa och samhällsförbättrande initiativ med sund ekonomi.

Under 2023 planerar vi grunden för ett antal spännande projekt som kommer utgöra kärnan av Engagemangets praktiska verksamhet. Primärt bland dessa är utvecklingen av en digital tjänst för föreningar och studieförbund i syfte att assistera med organisation, kommunikation, administration, och presentation.

#nätverkande

En förening för kontakter och resurser

Det finns tusentals människor i Sverige med bra idéer, värdefulla egenskaper, unika perspektiv, och engagerande drivkraft. Många av dessa människor vet precis hur de bör använda sin energi och sina förmågor för att nå imponerande resultat. De lyckas finna och rekrytera fantastiska team och tar sig tilsammans an makalösa projekt som både inspirerar och förändrar världen.

Vanligast är dock att mycket av denna fenomenala potential aldrig kommer till skott, likt frön som hamnat i näringsfattig jord med bristande sol och vatten. Utan rätt stöd så sinar orken att växa.

Vår vision är en bättre grogrund för dessa frön, genom nätverkande och verktyg som bättre kan främja den ideella andan i samhället, och avlägsna många hinder.

Vi söker ökad kontakt och samarbete mellan drivna privatpersoner, föreningar, studieförbund, ideella organisationer och passionerade företag, som tillsammans vill förbättra världen.