Engagemanget

Engagemanget

Ett initativ för Sveriges föreningar

Det är enkelt att bli medlem

Genom ett medlemskap i Engagemanget får du tillgång till en hel värld av föreningsaktiviteter, event och ideella projekt.

 • Gratis
 • Säkert
 • Kravlöst

Anledningar att registrera dig:

 • Få tillträde till event som endast är för medlemmar.
 • Verifiera medlemskap med en enkel QR-kod lösning.

Notera att denna sida fortfarande är under utveckling och har just nu endast minsta möjliga funktionalitet medans vi jobbar med den fullständiga versionen, planerad för 2023.

Hantering av person­uppgifter

Engagemangets hemsida är fortfarande under utveckling och har varken all funktionalitet eller information på plats än. En mer komplett kontohantering och utförlig information om GDPR följer inom kort.

Tills vidare gäller åtminstone följande:

 • Engagemanget är ensam innehavare och behandlare av samtliga personuppgifter. Ingen annan part är ansluten till Engagemangets system.
 • Uppgifterna lagras på ett väl etablerat webbhotell i Sverige, och alla lösenord är krypterade så att ingen med tillgång till databasen kan läsa dem.
 • Engagemanget är en officiell förening (802519-4880) och måste därför bokföra personnummer för alla medlemmar. Denna data används endast för verifikation av medlemskap, samt att förhindra dubbla medlemskap.
 • Engagemanget får spara dina personuppgifter i upp till tre år.
 • Engagemanget är mycket noggranna med säkerhet och ser till att vidtaga alla nödvändiga åtgärder i takt med att sidan fortsätter att växa.
 • Du kommer i framtiden att bli meddelad om förändringar som kräver ditt godkännande.

Don't have a Swedish Social Security Number? Please use our English signup page:

Sign up in English

{ "errors": { "badInput": "", "customError": "", "patternMismatch": "Inkomplett eller fel", "rangeOverflow": "", "rangeUnderflow": "", "stepMismatch": "", "tooLong": "För många tecken", "tooShort": "För få tecken", "typeMismatch": "Inkorrekt datatyp", "valid": "", "valueMissing": "Måste anges", "optionMissing": "Vänligen välj ett alternativ" } }
Nödvändigt

Krävs för identifikation i föreningens medlemsregister.

Lösenord

En länk för lösenord kommer skickas till din e-postadress.

GDPR